Venue 4th EditionITC Maratha,
Ashok Nagar,
Andheri East,
Mumbai, Maharashtra 400059


Venue 5th EditionRitz-Carlton,
99, Residency Rd,
Shanthala Nagar, Ashok Nagar,
Bangalore, Karnataka 560025